Aden Çevre
 
 
   

Üst Yönetim Beyannamesi-Laboratuvar

 
Formlar
Başvuru için bize ulaşınız
Çevresel Ölçümler
Yaptığımız çevre ölümleri için tıklayınız.
Referanslar
Hizmet verdiğimiz firmalar ve sektörler
Aden Çevre Sunum
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
ADEN olarak,

Verilecek laboratuvar hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17025 standardının kapsamımızda yer alan ilgili tüm standartların gerekliliklerine uygunluğunu sağlayarak, laboratuvar faaliyetlerinin tüm sorumluluğunun üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün vermeyeceğimizi, Tarafsızlığa bağlı kalacağımızı,

Yönetim ve personelin, yürütülen laboratuvar faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını,

Laboratuvar faaliyetlerimizi yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerin, yasal otoritelerin / kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğimizi,

Personelin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve laboratuvar faaliyetlerinde tarafsızlığı tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girmeyeceğimizi,

Laboratuvar personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin yaptığı ölçüm/ analiz sayısı ile ilgili olmadığını, laboratuvar faaliyetlerinin, ADEN dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından ölçüm/ analiz sonuçlarına müdahale etmeyecek şekilde yürütüleceğini,

Yönetimin ve çalışanların ADEN'in kurallara ve prosedürlerine uygun çalışacağını,

Yönetimin ve çalışanların, ADEN ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durarak, tarafsız, bağımsız ve dürüst davranacağımızı,

Hizmet verdiğimiz hiçbir kuruluş ile tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek ticari, mali ya da farklı bir bağlantıda olmayacağımızı, hizmet verilen kuruluş veya temsilcisinden çıkar sağlayıcı herhangi bir talepte bulunmayacağımızı, böyle bir talep olduğunda bunu kabul etmeyeceğimizi,

Hizmet verdiğimiz kuruluşlarla, ADEN çalışanlarının, tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek ticari, mali ya da farklı bir bağlantısı olmasına müsaade etmeyeceğimizi,

Yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olduğumuzu,

Kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgilerle ilgili olarak müşteriyi önceden bilgilendireceğimizi,

Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya ADEN ile müşterinin aralarında anlaşmaya vardığı bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınacağını ve gizli kabul edileceğini, ADEN'in ve müşterilerinin saygınlığını zedeleyebilecek davranışlardan kaçınacağını, yapılan işle ilgili her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem verip, üçüncü taraflara vermeyeceğini,

Bununla birlikte ADEN olarak, gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğumuz veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığımız durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahsı, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edeceğimizi,

Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgilerin, müşteriyle laboratuvar arasında gizli kalacağını, bu bilgilerin sağlayıcısının (kaynağının) ADEN tarafından gizli tutulacağını ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmayacağını,

Yasal olarak gereken haller dışında; komite üyeleri, yükleniciler, dış kuruluş personeli veya ADEN adına faaliyet gösteren şahıslar da dâhil tüm çalışanların, laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgilerin gizli tutulmasının sağlanacağını,

Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının ADEN üst yönetimi sorumluluğu altında olduğunu, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda müşterilere ait gizli bilgilerin, analiz ve ölçüm ile rapor sonuçları ve tescilli hakların korunacağının, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğinin, bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17025standardı gerekliliklerini karşılanacağının güvenceye alındığını taahhüt ederim.

Özden ARDA

Şirket Müdürü 
Sıkça Sorulan Sorular
Risk analizi nasıl yapılır?
İş güvenliği uzmanı nasıl olunur?
Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?
tümünü göster>>
 
Bizden Haberler
İş Güvenliği Eğitimleri Başladı
Basında İş Güvenliği Eğitimleri Başladı
İş Güvenliği Eğitimleri Başladı
tümünü göster>>
 
Bize Ulaşın
Adres : Orhan Mah. Devran Cad. No:21/A
İZMİT / KOCAELİ
Telefon : 0 (262) 226 36 67
0 (544) 226 36 67
E-mail : info@adencevre.com.tr
 
Takip Edin
Anasayfa İletişim