Aden Çevre
 
 
   

Üst Yönetim Beyannamesi

 
Formlar
Başvuru için bize ulaşınız
Çevresel Ölçümler
Yaptığımız çevre ölümleri için tıklayınız.
Referanslar
Hizmet verdiğimiz firmalar ve sektörler
Aden Çevre Sunum
Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

ADEN olarak  verilecek muayene hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 17020 standardı ve  kapsamımızda yer alan ilgili tüm standartların gerekliliklerini sağlayarak, muayene faaliyetlerinin tüm sorumluluğunun üstlenerek sürdürüleceğini ve bu hizmet anlayışından ödün verilmeyeceğini,
ADEN ve personelinin, yürütülen muayene faaliyetlerine ilişkin hüküm verme bağımsızlıkları ve doğruluklarıyla çatışmaya neden olabilecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını, özellikle; muayene edilen öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumunda olmayacağını,

ADEN'in, muayene ettiği öğeleri tasarlayan, üreten, tedarik eden, kurulumunu yapan, satın alan, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan durumundaki ayrı bir tüzel kişilikle bağlantılı olmayacağını,
 
Muayene çalışmalarını yeterlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve doğruluk ilkeleri doğrultusunda, müşterilerinin, yasal otoritelerin veya kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde gerçekleştireceğini,
ADEN Teknik Kontrol ve Muayene  yönetici ve personelinin her türlü idari, ticari, mali ve teknik iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak bulunduğunu ve bu tür bağlantılardan kesinlikle uzak tutulacağını ve muayene hizmetlerini tehlikeye atacak hiçbir faaliyete girilmeyeceğini,
Muayene personelinin sabit ücretle çalıştığını, aldıkları ücretin muayene sayısı ile ilgili olmadığını, muayene prosedürlerinin, ADEN dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından muayene sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde yürütüleceğini,
Yönetimin ve çalışanların, ADEN ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durarak, tarafsız, bağımsız ve dürüst davranacağını,

Yönetimin ve çalışanların ADEN'in kurallara ve prosedürlerine uygun çalışacağını,

Hizmet verdiğimiz hiçbir kuruluş ile çıkar ilişkisi içinde olmayacağımızı, hizmet verilen kuruluş veya temsilcisinden çıkar sağlayıcı herhangi bir talepte bulunmayacağımızı, böyle bir talep olduğunda bunu kabul etmeyeceğimizi,

ADEN Teknik Kontrol ve Muayene olarak,  yasal  geçerliliği  olan taahhütler  aracılığı  ile muayene faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi  boyunca elde edilen veya oluşturulan  tüm bilgilerin yönetiminden sorumlu olduğumuzu,
 ADEN Teknik Kontrol ve Muayene, kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgilerle ilgili  olarak müşteriyi  önceden bilgilendireceğini,
Müşterinin  kamuya açık  hale getirdiği  veya ADEN ile müşterinin  aralarında  anlaşmaya  vardığı  bilgiler  hariç diğer  tüm bilgiler  sahibine özel bilgiler  olarak dikkate alınacağını  ve gizli kabul edileceğini, ADEN'in ve müşterilerinin saygınlığını zedeleyebilecek davranışlardan kaçınacağımızı, yapılan işle ilgili her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem verip, üçüncü taraflara vermeyeceğimizi,
 Bununla birlikte ADEN olarak,  yasal zorunluluktan dolayı  veya sözleşmeye  bağlanmış taahhütlerden aldığı yetkiye istinaden gizli bilgilerin açıklanması durumunda, yasal bir engel yoksa verilen bilgileri müşteriye veya  ilgili kişilere bildireceğini,
Gerekli olan mali, teknolojik ve insan kaynağı imkanlarının yaratılmasının ADEN üst yönetimi sorumluluğu altında olduğunu, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda  müşterilere ait gizli bilgilerin, rapor, test ve kalibrasyon sonuçları ve tescilli hakların korunacağını, personelin güvensizlik yaratacak herhangi bir faaliyette bulunmasının önleneceğini, bu şartlar çerçevesinde TS EN ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene Kuruluşu asgari kriterlerini karşılayan ADEN'de bütün bunların güvenceye alındığını taahhüt ederim.

Özden ARDA
Şirket Müdürü 
Sıkça Sorulan Sorular
Risk analizi nasıl yapılır?
İş güvenliği uzmanı nasıl olunur?
Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?
tümünü göster>>
 
Bizden Haberler
İş Güvenliği Eğitimleri Başladı
Basında İş Güvenliği Eğitimleri Başladı
İş Güvenliği Eğitimleri Başladı
tümünü göster>>
 
Bize Ulaşın
Adres : Orhan Mah. Devran Cad. No:21/A
İZMİT / KOCAELİ
Telefon : 0 (262) 226 36 67
0 (544) 226 36 67
E-mail : info@adencevre.com.tr
 
Takip Edin
Anasayfa İletişim